CU CE NE OCUPAM?

Compania Municipală Imobiliară București urmărește furnizarea unor servicii de calitate și optimizarea costurilor presupuse de derularea acestora. A fost înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 și se află sub autoritatea CGMB. CMIB derulează, în principal, activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

Concret, Compania Municipală Imobiliară București gestionează activităţile de întreţinere şi reparaţii curente aduse fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București sau în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Astfel, strict legat de acest domeniu, CMIB poate desfăşura mai multe activitaţi: planificarea, programarea, organizarea, execuţia și recepţia lucrărilor, la imobilele aflate în administrarea fondului locativ și a spaţiilor cu altă destinaţie, aflate în domeniul public și privat al Municipiului Bucureşti, în scopul asigurării funcţionalitaţii acestora.

Contact

Mesaj de contact

Parteneri

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#