ALTE SERVICII OFERITE

Clienții noștri pot beneficia, de asemenea, de servicii de cercetare de piață, reglementate prin norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar (Anexa la HCGMB nr 130/2018). Prin urmare, compania noastră este abilitată să deruleze activități care vizează identificarea tendințelor pe piața imobiliară, adaptate nevoilor și cerințelor clienților. În plus, poate propune soluții concrete și oferi suport în implementarea acestora.

Pe lângă cercetarea de piață, clienții vor primi de la experții noștri și propuneri și recomandări strategice și de marketing. De altfel, studiile de piață derulate de Compania Municipală Imobiliară București vizează mai multe direcții și acoperă zone multiple. Printre altele, putem oferi suport pentru:

  • prospectarea unor piețe noi
  • cercetare axată pe un anumit sector de activitate
  • cercetare privind avantajele și dezavantajele presupuse de poziționarea unui imobil
  • identificarea unor imobile care să răspundă cerințelor clietului
  • identificarea soluțiilor de adaptare a unui imobil la nevoile clientului

Contact

Mesaj de contact

Parteneri

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#